Bestuur

Voorzitter:Nelly Kingma
Penningmeester:Harke & Jolina Wijnsma
Secretariaat:Kristina Zijlstra
Algemeen lid:Gerda van der Meulen
Algemeen lid:Hessel Jan Rintjema
Algemeen lid:Jenny Visser-Talsma
Wedstrijdsecretariaat:Sytske Bosgraaf-Visser
Janouk van der Meulen