Bestuur

Voorzitter:vacant
Penningmeester:Sierkje van der Stoep
Secretariaat:Gerda van der Meulen
Wedstrijdsecretariaat:Sytske Bosgraaf-Visser
Janouk van der Meulen