Visie en doel

We willen er voor zorgen dat alle leden van alle verschillende leeftijden plezier beleven aan hun sportbeoefening bij onze sportvereniging.

Dit willen wij bereiken door:

  • Iedereen de kans te bieden, goed georganiseerd en gefaciliteerd, op zijn of haar eigen niveau te sporten.
  • Het organiseren van verschillende activiteiten voor elke doelgroep.
  • Veilig sportklimaat
  • Gebruik maken van aanwezige kwaliteiten/talenten van de leden van de club.
  • Het inzetten bij verschillende acties, zodat er nieuwe sportattributen kunnen komen en de sporters beter kunnen bewegen.

Ambitie:

Naast het willen winnen staat ook het bieden van een plezierige omgeving voorop. Dit heeft een hogere prioriteit dan het bereiken van het hoogste niveau. Wat overigens niet wegneemt dat het bereiken van een zo hoog mogelijk sportief niveau niet nagestreefd kan en zal worden. Sterker nog: Wij zijn er van overtuigd dat die plezierige omgeving de basis is voor het verbeteren van de sportieve prestaties.

We hechten waarde aan een veilig sportklimaat. Onze ambitie is dat iedereen de kans heeft om zich in een sociaal veilige omgeving te ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid: Het volgende gedrag wordt niet geaccepteerd binnen onze club:

  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Pesten
  • Verbale of fysieke intimidatie

Boven alles in onze vereniging staat: PLEZIER