Contributie

De contributie voor het seizoen 2022/2023 voor leden t/m 15 jaar bedraagt €12,50 per maand bij 1 uur trainen in de week. Voor leden van 16 jaar en ouder bedraagt de contributie € 14,50 per maand bij 1 uur trainen per week. Jeugdleden betalen €25,56 KNGU bondsgeld per jaar, leden van 16 jaar en ouder betalen €29,52 per jaar. Dit bedrag is seizoensgebonden en exclusief wedstrijdgeld.

De contributie wordt 1x per maand geïnd, rond de 15e van de maand en is berekend op basis van 12 maand doorbetalen (ook in de vakantie periode). Bij deelname aan een wedstrijd moet wedstrijdgeld worden betaald, evenals een vergoeding van € 2,50 per deelnemer voor de leiders die op de wedstrijddag meegaan, Deze worden via automatische incasso geïnd.

Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van het Jeugdsportfonds.

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk of via mail (info@svd.frl) bij de penningmeester worden gedaan. Melden bij de leidster is niet voldoende om op te zeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.