Nieuwe materialen G-Gym Stichting Stipe

Stichting Stipe heeft ons verblijd met nieuwe materialen voor de G-Gym.

Stipe verleent financiële steun aan mensen met een verstandelijke beperking in Noordoost Friesland, ter bevordering van hun sociale vorming, zelfontplooiing en integratie binnen de samenleving.